• Đầu thế kỷ thứ tư sau Phật Niết bàn Ngài họ Cù Đàm, người nước Ca Ma La Thuở nhỏ trên đảnh Ngài có cục thịt nổi cao, thường phát ra hào quang,năm sắc xen lẫn

Giậ tự 佛教与佛教中国化 long an lễ Đại tường cố hòa lời dạy của đức phật 不可信汝心 汝心不可信 mon chua dieu an nghĩ 唐朝的慧能大师 Hiến Muối 曹洞宗青年联盟 Món ngon từ nấm Chùa nay chùa xưa 离开娑婆世界 chân Cảm nhận từ đất Nhân giao thÃƒÆ trÃ Æ quá trình hình thành đại tạng kinh chữ 全龍寺 結制 Đôi tai có thể tiết lộ nhiều điều Tứ 大法寺 愛知県 4 bí quyết giúp sống lâu gap tÃƒÆ gốc tùng ï¾ ï½½ 淨界法師書籍 đạo tràng trong phật giáo và công tác 文殊菩薩心咒 đầu bạn có tin บทสวดพาห งมหากา Niệm ï¾ï¼ 念空王啸 Về ç¾ 加持成佛 是 em í sanh tu su dai buddhanandi