• Một là, cách xưng hô chung trước đại chúng nhiều người, có tính cách chính thức, trong các buổi lễ, cũng như trên các văn thư, giấy tờ hành chánh Hai là, cách xưng hô riêng giữa hai người, tại gia hay xuất gia, mà thôi

LÃƒÆ LÃm L០Lâm Lễ Niệm Tóm tin tuc phat giao Tâm LÃƒÆ Tình Tập Tu Tương Tưởng Tấm Tầm Tịnh Tam Thư câu hỏi lớn của cuộc đời Thế Thể Thủ Chọn người xuất gia Thử những lời sám hối của con tới mẹ Thu Tinh an chùa chưa von khong de de chap nhan Vì sao giảm cân lại khó khăn chớ chữa cho đệ Ấn An Chùa Chua quảng Phật giáo Là Šnguyen Lá Ÿ chÙa cach xung ho trong phat giao