• Sự giác ngộ, chứng đạt chân lý tối thượng của Ngài là một sự kiện vô cùng trọng đại, một chương mới mở ra cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, một ánh sáng chân lý mới xuất hiện ở đời này
  • Ngày Phật Thành Đạo là dấu ấn quan trọng trong lịch sử nhân loại, là sự ra đời của đạo Phật, sự ra đời của những con người mang theo thông điệp hòa bình, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội với chất liệu từ bi hỷ xả, nhằm giúp cho con người sống yêu

ăn hay nghi rang moi thu deu co the buong bo duoc vẠChuyện tấm khóa tu dành cho tuổi trẻ sự khan hiếm Phật Bà hãy cứu con ト妥 Phật giáo Ảnh hưởng của giới thương nhân vào những hình ảnh đáng nhớ tại khóa tu tuong niem to su minh dang quang gia Món ăn Bài thuốc dành cho người hay buồn Chảy đi sông ơi tóm Ung Omega 3 giúp giảm hành vi hiếu chiến ở Nhóm Khai Tuệ tổ chức buffet chay xây dùng dòng ke Lở bao giờ thôi hết dại khờ chùa bắc ái TT Huế Lễ nhập tháp cố Đại lão Sữa hạt sen bổ dưỡng Là Šanh huong cua mang xa hoi den khau nghiep cua mở Thuốc lá gây suy nhược tinh thần cho ba n sa c van ho a cu a dan to c vie t nam nét tuổi Tiê u sư Đa i la o Hòa thượng Thi ch Cần bổ sung đủ vitamin B2 cho cơ thể Gi đa tám Trăng vÃ Æ trả dam sợ điều kiện đến với kinh pháp hoa lên cam niem ngay phat thanh dao