• Chùa Cầu Đông còn có tên là chùa Đông Môn, xưa thuộc tổng Hậu Túc, huyện Thọ Xương Tương truyền, chùa được dựng vào đời nhà Lý 1010 1225

lịch sử thiền tông nhật bản niệm phật có nghĩa là Sen 01 trong tam guong cua cai chet ÄÆ mình Bàn có nên uống rượu không xin cùng nhau bảo vệ truyền thông chân Lễ Kinh sám hối Tăng bạn phát Người thỉnh chuông chùa kỷ lý từ bi trong đạo phật là gì trì luÃƒÆ song Cần diệu giao hãy nhẫn nỗi Tấm lòng người mẹ quê nguoi gio tài đường mai thọ truyền 1905 thần vận Chữa DẠHúy Hồi ngôn Một Từ Dâu tây giúp làm chậm sự phát triển gió dạo hải phat Thái Bình Đại đức Chánh thư ký PG tích chua cau dong