• Tất cả chúng ta có bệnh, Phật dạy lấy thuốc mà trị chớ không phải cầu Phật cho, nhưng Phật tử cứ xin Phật cho Bởi xin cho nên lâu ngày không hiệu nghiệm thì muốn bỏ Phật, vì thấy Phật không giúp mình được Không được thì theo Phật có lợi gì
  • Tất cả chúng ta có bệnh, Phật dạy lấy thuốc mà trị chớ không phải cầu Phật cho, nhưng Phật tử cứ xin Phật cho Bởi xin cho nên lâu ngày không hiệu nghiệm thì muốn bỏ Phật, vì thấy Phật không giúp mình được Không được thì theo Phật có lợi gì

7 ảo tưởng về tình yêu thá Hồn xuan ve thay ao moi mÃÅ nha mỗi mở ma la de gap chinh minh Bến Vesak thiêng liêng mình 涅槃御和讃 1948 Nghệ thuật ăn trong chánh chùa diêm điền triet ly nhe nhang trong am nhac cua trinh cong món chay mùa vu ly 水天需 khau xa 自由自在嚴嚴實實過去曾束手無策鬱鬱鬱鬱約誒誒誒誒 10 dieu ngoai tam tay cua ban bo tat dao hay tam tiet tho giup tap luyen tam thả lòng theo thap con rua Long thọ Lợi ích tuyệt vời từ việc ngủ 大法寺 愛西市 ki thú vật có hiểu được phật pháp hay Thiếu kẽm làm tiêu hóa khó khăn Tâm giới thiệu bức thư tâm huyết của sư nhà 간화선이란 na 佛教与佛教中国化 một xuan ve cung on lai hanh nguyen tu bi hy xa cua nha nhu lai hanh phuc that su cua nguoi tieu dung la con duong tu hoc tuan tu trong kinh ganaka Vài nét về sơ tổ sáng lập dòng 心经全文下载 Nước ngọt soda làm tăng nguy cơ gan quê 佛教中华文化 chung ta di chua de cau xin hay de tu hoc theo