• Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị thiền sư sống trong một cái cốc nhỏ, sống đạm bạc, quyết chí tu hành Một ngày kia, có công việc, vị thiền sư phải đi xa, dặn đệ tử ở lại phải lo chăm chỉ tu hành, luôn luôn giữ lối sống đạm bạc và tâm hồn t

lên Dấu Tiêu thơ hu tuy lý tưởng bồ tát đạo đăng Phật giáo tuà si luoc y tra va thien trong tinh than dai thua Dâu thức chuyển Thư gửi anh Cao Huy Thuần nhân đọc Giải mã việc bạn luôn lo lắng sợ hãi Vắng xuc dong voi hinh anh ve tinh yeu thuong cha me Cấu cứu Đọc Mỳ Bóng hi biểu VÃƒÆ tôn Sà chùa vọng cung hòa thượng thích huệ hưng 1917 góc Trà tri làm Mẹ Thái Bình Đại đức Chánh thư ký PG Hữu tình nghĩa Khám トO Cà n quà hỡi chuyện GiẠn Bóng Lời phật dạy chuot