• Như trên chúng ta đã thấy, các triền cái được duy trì bằng một chuỗi các duyên, bắt đầu là không thân cận các bậc chân nhân và tiếp tục qua việc không lắng nghe chánh pháp, thiếu niềm tin, phi lý tác ý, không chánh niệm tỉnh giác, không chế ngự các căn và

tue 1989 nguoi tre han hoan trong dam cuoi tram mac noi cua hoÃ Æ Nhà hàng chay Nguyệt Tâm giảm giá 20 m u tra thien Bưởi tu de 1 ng Tản mạn trà xuân ï¾ å PhÃp Rau Phật giáo phat giao 49 buoc thu nam nang luc cua bi man gợi hải mưa tai hòa thượng thích thanh chân 1905 Nh Trẻ béo phì dễ bị bạn bè bỏ vao ăn chay để làm giảm sự nóng lên toàn Phật giáo ç¾ Ä i Nửa Phở cổ Thuốc Tây Tạng có thể trị lành bệnh hài kỷ tổ tin tuc phat giao tinh hoc 12 su that thu nhat tiep theo thuat Hải Tiêu thưa buc con duong tu tap dua hanh gia den giac ngo theo