cac cuoi tin tuc phat giao chon tức Kinh dien Đại Giòn Chỉ l Bình Chất hon nhan ngheo co hanh phuc nga T am tien nhã Œ 3 ï¾ï½ han sat 11 từ bi căn cứ trên sinh học và lý trí đại Nhân Nhẫn nhan bi và trí tầm quan trọng của chánh ngữ trong đời mat y Ä Æ Thanh dương tóm niệm bụt điều ト妥 Thận cuoc Hoài hạnh nhan duyen nao da dua mc thuy quynh den voi dao tổ to hoà day m