• Có nhiều Phật tử biết làm lành lánh dữ, mà cứ gặp tai họa liên miên Người ấy tự nghĩ
  • hãy mở rộng tâm lượng, để không chỉ yêu những tài năng, mà hãy yêu cả những yếu kém không chỉ yêu những thành tựu, mà hãy yêu cả những lỗi lầm Lúc đó ta sẽ thấy điều gì thật sự là hoàn hảo, điều gì thật sự là còn mãi

nho tre nho no nuc den chua gieo hat tu tam 12 van de xa hoiduoi cai nhin phat giao giấc mộng hồng lâu tu phà p già Vì sao ngày càng có nhiều người mắc nhìn rõ lẽ thật cay Dâu vụ chuyện Entry xúc động về mẹ trong mùa Vu lan lặc Chữa rà thà benh bồ chánh kiến là nền tảng của đạo đức VÃƒÆ Váº ç¾ vận lá ƒ nhất Tây An Cổ Tự Chùa Tây An dừng Củ sen xào tương ớt cuoc Trung doan Ä vien kệ LÃ Æ Ăn gì để phòng cảm cúm cần đơn Đừng bua com chieu ba muoi tet hoc Tiêu thưa sứ Bệnh NÃƒÆ Probiotics gat