bo tat gioi can phai nho du co nhung khi nong noi thuc bien va chuyen thuc song cham lai mưa mỗi luat nhan qua trong cuoc song xa hoi va khoa hoc mat mot nền nghia nhưng thập phản gioi thieu ve niem tin trong phat hoc song tài tâm tấm tặng tai tang thân buoc chan khai mo con duong vuot thoat phien nao Chánh niệm giúp ngăn tái phát suy nhược thơ thấy Ngày này năm ấy tho thuơng tiêu tich hue nang va so to truc lam trường tre Buffet chay gây quỹ ủng hộ đồng vãn bố xuan chỉ tử y ón Ä Ã³n vi rut song tam chieu cam nghiep Phật giáo Đau nửa đầu nguy hiểm như thế nào ân ý han