tot diem đạo phật mẠDễ dàng làm khô chay chiên Hòa Bắp Nói với ba NhÃƒÆ Tha thứ giúp sống vui sống khỏe Như Miền Trung mùa nắng lửa Thực phẩm làm thuốc phuoc viet chu Cần phÃƒÆ Đọc nhã Œ hinh lien đừng mang đá đặt ở trong tâm tuy ç¾ Tận dụng phước báu đang có Lễ tưởng niệm cố Trưởng lão cao song xay y Tiếng gà gáy trưa mõ ï¾ å phật tánh trong cõi ảo đức phật a yeu nghia sau xa cua kinh dia tang loai Doanh nhân làm nhà sư một tuần tương ngẫm về vu lan sống chậm lại để yêu BẠhoàn Mứt Tết đong đầy yêu thương den pho Muôn vẻ ăn chay tuong luâ n james