• Khleang là một trong những ngôi chùa Khmer cổ nhất ở Sóc Trăng được xây dựng vào giữa thế kỷ 16 Chùa có bức tượng Phật ngồi trên đài sen cao 6,8 m
  • Khleang là một trong những ngôi chùa Khmer cổ nhất ở Sóc Trăng được xây dựng vào giữa thế kỷ 16 Chùa có bức tượng Phật ngồi trên đài sen cao 6,8 m

Món TÃƒÆ bách học Hà Nội Tưởng niệm cố Trưởng lão thoi pho Chuyện kể về Hòa thượng gốc Việt Kỷ niệm 75 năm ngày Tổ Phi Lai viên Chùa Nghĩa Hương tưởng niệm Tổ khai là m Hãy quay về nương tựa chính mình Dẫu Chốn Sài Gòn gió chướng Đất 35 năm nhìn lại một chặng đường c tu t l tron d m 12 xin Nh minh tinh que L loi V vi vo 21 di u hay t n ho i ki i tim cho yen ton t i tà la toi kh