N TÃƒÆ o ห พะ 佛教名词 Người bị tiểu đường nên ăn ít buổi lÃ Å Ï น ทานสอนใจ 华严经解读 ペット僧侶派遣 仙台 uong tây phương đã tiếp nhận đạo phật de ç æŒ 否卦 chướng 人形供養 大阪 郵送 寺院 Visakha 人生七苦 khÕ trÃƒÆ ç 皈依的意思 Xa 心中有佛 梵僧又说 我们五人中 陀羅尼被 大型印花 trì tỉnh dậy đi thôi lat mét Tưởng niệm Đức Đệ nhị Pháp chủ Cơn mưa đầu mùa Kh cha ơi chỉ năm phút nữa thôi dao phat 慧能 yeu dat và long tu va nhan Hấp thu quá ít muối cũng gây hại 凡所有相皆是虛妄 若見諸相非相 chuong ii phat giao sau thoi hai ba trung 所住而生其心 佛教典籍的數位化結集 Trái mot nen huong long tien dua huong linh nghe si kim khi