• Sự tích cuộc đời Ðại sư HuệNăng - Lục tổ Thiền tôngTrung Quốc, là theo ghichép trong quyển Lục tổ đàn kinh (gọi tắt là Ðàn kinh) mà được lưu truyền, tất cả những sử liệu, truyện ký liên quan Lục tổ cũng y cứ từ quyển Ðàn kinh này. Bởi vì Lục tổ đàn kinh là quyển độc nhất vô nhị.
  • Nếu biết tâm vốn là vô niệm, vô nhiễm, thì mỗi ý nghĩ đều không có căn cứ, nền tảng, nên mỗi ý nghĩ tự nó là giải thoát Nếu khởi một niệm mà biết niệm ấy không lìa khỏi Pháp thân Tánh Không, thì niệm ấy là giải thoát và là Hóa thân đích thực của Pháp thâ
  • Ðại sư Lục tổ Huệ Năng, một nhân vật lịch sử đang đi vào huyền thoại Sự tích của ngài, mặc dù đã được ghi chép trên giấy trắng mực đen là quyễn kinh Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn
  • Ðại sư Lục tổ Huệ Năng, một nhân vật lịch sử đang đi vào huyền thoại Sự tích của ngài, mặc dù đã được ghi chép trên giấy trắng mực đen là quyễn kinh Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn
  • Ðại sư Lục tổ Huệ Năng, một nhân vật lịch sử đang đi vào huyền thoại Sự tích của ngài, mặc dù đã được ghi chép trên giấy trắng mực đen là quyễn kinh Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn
  • Ðại sư Lục tổ Huệ Năng, một nhân vật lịch sử đang đi vào huyền thoại Sự tích của ngài, mặc dù đã được ghi chép trên giấy trắng mực đen là quyễn kinh Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn

de co duoc su thanh tinh noi tam hon Thuốc trị ung thư máu có tác dụng Tìm Phật trong nhà bỏ Màu hạnh phúc chua viet nam Nước ngọt soda làm tăng nguy cơ gan tặng chùa phi lai xu gioi sẽ ngôi báu tăng nghĩa nuoc mat ngay xua nay da tro thanh mua giới cuốn Giữ Bảo mừng xuân mới Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức so hai ba n tức chùa global vipassana kỳ quan kiến trúc Nhớ chợ hoa Hàng Lược Giấc mộng đời người Ân đức sự hiện diện Khổ ha tứ bàn Theo gió Tết về Mộng du và những nguy cơ xúc động trước lá thưông chủ facebook hỏa Canh nấm và đậu tuyet Chỉ Thần TÃƒÆ VẠNộm thập nhị nhân duyên Giỗ Tổ khai sơn tổ đình Sắc tứ Tịnh phật giáo tiểu sử hòa thượng thích từ vân 1866 luc to hue nang