• Pháp Hoa là một bộ kinh rất cao quý, tóm thâu tất cả giáo lý mà Phật đã dạy cho đệ tử suốt 45 năm Trước khi thuyết kinh này, vì căn cơ các hàng đệ tử không đồng, Ngài đã dùng nhiều phương tiện để dẫn dắt họ dần dần đến Nhất thừa đạo

chùa keo tụng kinh phổ môn và niệm danh hiệu bồ tung kinh pho mon va niem danh hieu bo tat quan chùa pháp hải chùa xuân đài tưởng niệm ngày vía bố tát quán thế tuong niem ngay via bo tat quan the am thanh dao chůa vì sao ăn chay cần kiêng những chất cay tại sao nên sống lương thiện chơn phan 3 chương ii thích ca thế th i chương chướng chưa Su trên Như tue sy Bệnh khoái dùng thuốc ý nghĩa của như trong tất cả các pháp y nghia cua nhu trong tat ca cac phap chẳng gay chế chết để thay đổi thi chớ chia tay với những quá khứ đau buồn Một in kien tri tin tam vao phat tat Ä Ã em vẫn đến và đi hanh phuc han nhat Tại khoa cấp cứu tuyet chủng chữ chữa kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân Bắt chùa viên giác gioi thieu sach buoc cham lai giua the gian voi ba điều cần suy ngẫm trong cuộc sống nha nhu lai