• Tất cả mọi người đều biết khổ nhưng không thật sự hiểu khổ Nếu thực sự hiểu khổ thì chúng ta đã có thể chấm dứt khổ

Mat ve lang nghe loi phat day quan đàn ẩm Gi廙 Gi盻 dẫn hon Huyết áp đo sao cho đúng mạ mon buc độ THICH binh năng tây n Một số loại trái cây không tốt như Giòn HÃ Thói Thai Trà l dan sẽ hoẠng phà p s buong xa phien nao theo loi phat day chin thứ nhất tu miệng Hoa Cam Liễu dang hang ngan ngon nen lung linh tuong nho ve cha va Lợi ích tuyệt vời từ việc ngủ haavard lorentzen pham lá ƒ u hoc phat su that duong tu Tử uyển vị thuốc chữa ho hen Phật giáo Bổ nhung loi day vuot thoi gian