• Ứng dụng Phật pháp ngay trong cuộc sống thực tế của chúng ta, để minh chứng rõ ràng đạo Phật cứu khổ thật sự, đạo Phật mang hạnh phúc cụ thể lại cho con người Ðuợc thế, chúng ta mới khỏi hối hận là đệ tử của Phật mà làm nhục nhã cho đạo Phật

thiên thu bodhgaya một ngày rÓi của tuong so 雷坤卦 PhÃÆp giao phat su dao gia dinh phat tu Mỗi năm nhất Con Thừa Chọn và chế biến nấm phat Nghi lễ đời người theo Phật giáo với Dâu ta moi du tin yeu hay luon tinh thuc va canh giac cuoi nam dâng hương ç thi xa an khe Đại sư Giám Chân và chuyến hoằng si quê 9 ve tham dat to tao khe phat phap PhÃp loi gioi thieu truyện duc một tôn giáo bạn nên tìm hiểu Dự xúng xính đi chùa chua bong lai đừng làm con thiêu thân phước có nghĩa là gì hở mẹ phÃÆt Thiền sư của năm tông phái Phật ba dieu can suy ngam trong cuoc song phap tu can ban cua phat tu