• Giác Ngộ - Ta có đôi mắt không bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có nhiều may mắn. Ta đem đôi mắt ấy mà nhìn mọi hình sắc giữa cuộc đời với tâm không thành kiến, không ganh tỵ, không chiếm hữu, với tâm hiểu biết và thương yêu, với tâm hỷ xả, thì hạnh phúc của ta là không thể nghĩ bàn và phước đức của ta sẽ tăng lên vô tận.
  • Ta có đôi mắt không bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có nhiều may mắn Ta đem đôi mắt ấy mà nhìn mọi hình sắc giữa cuộc đời với tâm không thành kiến, không ganh tỵ, không chiếm hữu, với tâm hiểu biết và thương yêu, với tâm hỷ xả, thì
  • Ta có đôi mắt vô bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có nhiều may mắn

Công dụng của hoa sứ Năm hạnh bố thí Gặp tác giả bức ảnh Bồ tát Thích ba Bí quyết cho răng đẹp nụ cười xinh đinh và tiền lê Mệt Một chuyến trở về bạn có biết bung Chỉ số khối cơ thể BMI là gì Đừng Phiền não tăng vì lạm dụng mạng xã tinh than vo nga vi tha trong van hoc phat chanh Niệm tấm Quan hệ giữa nhà nước và công dân theo hành VÃ Æ thổ vi 13 Bổ ç Mồ côi năm phương tiện pháp môn niệm phật với Giç da dong hoà Cẩn sực đời Chà Gia Hoàng hòa Danh tai phật huế Điều Tức An Thân gia huế kinh ngạc tượng thiền sư giống bàn lẠphuoc duc trong thien quan