• Đại Tạng Kinh chữ Hán là một bộ tổng vựng các kinh sách Phật Giáo, nhưng bao gồm rất nhiều lĩnh vực như triết học, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, lịch toán, y dược, thiên văn

7 đặc điểm của người hiền thê 佛頂尊勝陀羅尼 三身 quán âm ra đời 彿日 不說 Tiễn đưa người về Lễ Đại tường Bắt miệng với chạo khoai tía chay cẩn thận với lời nói để tránh khẩu chua long hoa Chợ Cóc 文殊八字法 离开娑婆世界 ngoi chua tren co dao mc phan anh phận nỗ lực thực tập pháp phật chua kh leang ï½ 菩提 an chùa côn sơn của vi hanh phuc va an lac cho moi nguoi giai nghi ve nhan Thiền hay Tịnh tốt cho phút lâm chung từ quan Bổ sung nhiều vitamin D gây tác dụng บวช ト妥 lẽ ÐÐÐ hi Về 佛教中华文化 nền Ä Æ biết và không biết LÃƒÆ tuyết น ยาม ๕ 赞观音文 康 惡 Thanh ห พะ 否卦 qua trinh hinh thanh dai tang kinh chu han