• Con người là một hợp thể gồm năm thành phần là sắc, thọ, tưởng, hành, thức Tự bản thân sắc, thọ, tưởng, hành, thức vốn là duyên sinh, nó không là một thực thể nhất định, nó không tồn tại độc lập, mà nó nương nhau để tồn tại, mỗi uẩn nương vào bốn uẩn kia

22 su gia hoa binh G Mông Hồn Đậu hủ kho rau răm đối Ä Lợi 佛教 临终关怀 doc them vai y ve bat nha tam kinh Tháng Giêng là tháng ăn chay nghiem ve nhan quatu viet chi va viet muc luâ n chuyến pháºn 4 yeu to chan chanh dinh huong cho cuoc doi ban 22 se chua tien chau va trai cai nghien thieu chênh chua trung khanh Nhập định để được thanh thoát Mùa mo bardo Nước mẹo nhỏ giúp lưu thông máu sự chua bài thơ con viết tà la hoằng pháp đối với tuổi trẻ Tin Món chay rằm cuối năm VÃ Æ tấm Hồn xuân trong cánh mai quang CÃn lời phật dạy về đạo đức trong kinh çš phÃƒÆ nu cach cung ram thang bay tai nha hop ly va tiet điều quan chieu ngu uan