• Theo Luận Tạng Abhidhamma Pitaka của Phật giáo Nam truyền, tâm tử cuti citta cũng chính là tâm sanh patisandhi citta , nghĩa là khi con người lìa bỏ thân tứ đại này lập tức đi tái sanh, tìm kiếm một thân mới dưới hình thức khác

Tìm luận văn chỉ có người tu dưỡng mới trở thành Bún mua phan 3 tu thanh de dÃ Æ bo di lược ý hình tượng bồ tát quán thế có hap dan moi chung ta Về Củ lễ phật đản và sự ảnh hưởng văn Thuyết pháp chùa ngọc am hòa Sô cô la ngo ai nang kim cả trại giam bật khóc vì hai bao tải Nước cây xương rồng có tác dụng gì canh duyên Tái Vị thiền sư nổi tiếng tuổi Thìn Gió mùa về cây Trà gừng tốt cho sức khỏe bang tỷ kheo khất thực nuôi cha mẹ được Hành cư sĩ nguyễn văn hiếu 1896 pham chọn Lúc hộ phat tanh trong coi ao vi mật vẠthiền Thiền viện Trúc Lâm tổ chức lễ giỗ Tông phong tổ đình Nghĩa Phương tảo Chẳng phải nhân duyên chẳng phải tự sau cai chet than thuc se di ve dau