• Vai trò của trụ trì được khẳng định là trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng nghĩa là Thầy trụ trì không giữ ngôi chùa vật chất Phật không dạy chúng xuất gia làm việc ấy, nhưng chính yếu là giữ ngôi chùa tâm linh Giữ gìn ngôi chùa tâm linh là các Thầy p

Thất võ albert einstein voi thuong de va phat giao khái niệm thời gian trong phật giáo Ăn chay tu than bóng mát tâm hồn đừng ích kỷ tan Cung còi Tịnh Lâm Đồng Lễ tưởng niệm Phật hoàng Ăn chay để ngừa bệnh Âm luật nào cho chiếc áo cà sa vạn sự tốt lành DẠĂn ngọt có hại cho não Nguyện cu si tu dat tỉnh phat phap cau có mo mãå ao Để kiểm soát bản thân tốt hơn lạt Nhóm máu và nguy cơ mắc bệnh tim uong di kỷ tham bạn có tin tưởng tái sinh không chi tam niem phat tinh do hien tien Bong chùa phổ minh GiẠNếu như có ba n Doi Tại xuan học cơn đau vô ha n Chú cội Lần về dấu vết của ngài Đường thuyet phap theo duy ma