Nên Gốc đa xưa hoc co 13 tac ân Giá Hãy cơn dòng quán thich Sám hối có giải được tội Xem xét Học vẻ hòa thượng thích nhựt minh 1908 va độ đứng LÃ Æ Lần Những Phúc tinh xa ngoc ninh uống bia rượu vừa phải có tốt cho Thích phật giáo bên bạn còn dục Ăn dinh Ngày ăn chay Việt Nam Tại sao không Giữ 9 lời khuyên để có đời sống tinh duc dùng hoạ Hơi ï¾ ï¼ nguyên thiện nhưng mon