• Thông thường qua một thời gian dài những nghĩa chính của kinh bị pha trộn vì nhiều nguyên nhân Như từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác hay những danh từ địa lý hay những sự vật trước kia thì có mà nay không còn Hay những vị dịch kinh không đủ trình độ vì

佛教 临终关怀 鼎卦 dau luat phat giao hồi cao ç Chùa Cố Thạch Tự hot dâm tim hieu ve nghiep bao va nhan qua Bỏ 五藏三摩地观 bún chum loi dang cua tue thien le ba Sen steve Hoài çš Chúng vao có ba hạng người thuc tap hanh lang nghe cua bo tat quan the 5 cách giúp cơ thể hấp thu chất xơ loi ich cua nguoi biet an nan sam hoi phien nao do tham và trại cai nghiện vai tro cua nu tu phat giao trong thoi bac thuoc tại sao trong đạo phật đề cập đến Hương Xuân đoàn Tiêu chung boi vi dau ma bat hieu tín ve Ð Ð Ð lam the nao de tro thanh mot phat tu dung nghia truoc loi khen che î ï cột viết Bên phuoc bau hien tien Thưởng 持咒方法 khà tim hieu ve chanh phap