• Chỉ cần ta ngồi yên, để cho những vọng tưởng nơi tâm ta lắng xuống là tức khắc Phật tính nơi tự thân của ta hiện ra, soi sáng cho tâm ý, hành động và lời nói của ta và giúp ta sống một đời sống an bình

楞嚴咒五大心咒 mở é åº Ngoi Phụ nữ béo phì goc tuà lua bệnh từ miệng vào kinh hoa nghiêm 大集經 剃度出家 山風蠱 高島 duc phat day ve bay hang vo o doi quan nhan duyen 一息十念 Lễ húy kỵ Tổ khai sơn Thiên Thai thiền do Chẩn đoán đau nửa đầu bằng xét Mưa ấm Tháng Giêng phap khi va gioi luat 山地剝 高島 白話 Hà thủ ô Thật giả lẫn lộn 氣和 thư tiễn một người đi 간화선이란 น ทานอ สป khat Tiếc thương cố Hòa thượng Thích Minh 是無等師最勝子 五痛五燒意思 mien đàn Hàn Quốc Thiền sư Hyecho người đi tìm sống chậm lại 般若心経 読み方 区切り hà u trò thất giao tiep bang trai tim thi盻 一日禅修 Thiêng 白骨观 危险性 so Nguyên se 普門品經文全文 trang van yen binh