xuan van hanh á Ÿ Tổ ДГІ 静坐 cha me Pho dai MÃ Å khong miên de tuoi 首座 Chùa Thơ Mùa Vu Lan lắng lòng nhớ mẹ ï½ 持咒 出冷汗 y nghia chap tay trong nghi thuc phat giao 瑞州三峰院的平和尚 唐代 臨濟 永宁寺 học buông xả những quá khứ đau thương kho tang sang suot vi dai cua tu tanh Thực hiện bộ phim tư liệu về Rau xa chương x phật giáo đại thừa hệ vô 佛教蓮花 bÓ tát tang 佛教与佛教中国化 因地不真 果招迂曲 1 sac an trong chanh niem 腳底筋膜炎治療 Thông Dễ Nếu một Phật giáo dieu Thản nhiên trước muộn phiền Huy đừng biến mình trở thành một bản sao Ngọn đền tháng tư Khói royal grand hall 曹洞宗 管長告諭 An tri tuc