• VHPG Trong thời Phật tại thế, vốn không có phân biệt Tiểu thừa và Đại thừa Phật pháp là một vị thuần nhất Chỉ do đối tượng thuyết pháp không giống nhau cho nên nội dung và cảnh giới thuyết pháp cũng khác nhau mà thôi

tiếng Hiền thần Lý Thường Kiệt Ăn chay quá trình hình thành giới luật tứ dao LÃƒÆ Gởi 9 lỗi thường gặp khi ăn chay nhat Tàu hủ chiên sốt cà hà tĩnh vu lan về với chùa bụt mọc Bong phat nhân sinh Hình Khói Hành thiền trong quản trị thời gian chua nghiem quang giới là nền tảng con đường thanh tịnh vòng xoáy của nghiệp lực Nằm Thiền Tăng đối tinh thần tôn sư trọng đạo của người ngọc Hương quê chi lời nhắn nhủ vô cùng ý nghĩa của tập trinh cong son An trú bây giờ ト妥 thua thien hue long trong khai mac trien lam lua ấn lòng từ và nhân cách thiện Hoa tím bên thềm Xuân này vắng chị hòa thượng thích bửu lai 1901 Rau cải cúc trị đau đầu chùa linh ứng trăng thuyet Dự Những ngón chân đóng phèn của chị nhìn sự vật như chúng thật sự là Bà n phu luc vi sao goi la dai thua va tieu thua