Kinh Điển - Kinh Viên Giác.

...... ...
.

 

 

 

KINH VIÊN GIÁC

 

Sa Môn Phật Đà Đa La dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ

Tỳ Kheo Thích Duy Lực dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ và lược giải

Từ Ân Thiền Đường, California Hoa Kỳ, xuất bản năm 1991

---o0o---

 

Mục Lục

 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

 

---o0o---

 

Mục Lục >> Phần 1>> Phần 2>> Phần 3>> Phần 4>> Phần 5>> Phần 6

 

---o0o---

Nguồn: chuyenphapluan.com

Trình bày: Nhị Tường.

Cập nhật: 11/2006

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

thi盻 Tang lễ cố Ni trưởng Thích nữ Đạt sam hoi va thien quan duong thien loi cu động gián năng Lúc nhỏ dị ứng dấu hiệu nguy cơ tim chua dieu duc GiẠKhánh Bá t Dù nguyễn hanh huong đăklăk Du vẫn KINH bテケi Dấu dẠhẠđiều học phật tá t bốn bước chuyển hóa muộn phiền tieng chuong lanh lung bat chanh dao 3 Thai phụ hút thuốc lá nguy hiểm cho hai càng vô ưu 1981 Quảng mật phat phap vui canh bi do Nhiều lắng nhất ve giao ly cua phat giao nguyen thuy than hÃƒÆ y khởi cha xin ha hoa chua ha huế hoa trái một cảnh chùa Phượng tím nhạc phố chiều mưa Bóng