Mật tông - Cu-lợi-già-la đại long thắng ngoại đạo phục đà-ra-ni kinh.

 

.

 

 

Cu-lợi-già-la đại long thắng ngoại đạo phục
đà-ra-ni kinh
 

Sa-môn Thích Viên Đức dịch từ Hán sang Việt văn

  

Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở tại Vương Xá đại thành. Lúc bấy giờ Bảo Tràng Đà-ra-ni Bồ-tát bạch đức Phật rằng: “Cu-lợi-đà-la đại long vì nhơn duyên gì nhai nuốt kiếm bén và dùng bốn chân cột trói?”

Phật dạy Bảo Tràng Đà-ra-ni Bồ-tát rằng: “Xưa kia Ma-hê-thủ-la Tri Thắng tại Sắc Cứu Cánh thiên, Vô Động Minh Vương và ngoại đạo cùng chung luận nói các thứ thần biến thành trí. Bấy giờ Vô Động Minh Vương biến thành Trí Hỏa Kiếm. Bấy giờ có 95 thứ ngoại đạo, mà người thượng thủ gọi là Trí Đạt cũng biến thành Trí Hỏa Kiếm. Bấy giờ Trí Hỏa Kiếm của Vô Động Minh Vương biến thành Cu-lợi-đà-la đại long có bốn chi Hàng tam thế Quân-trà-lợi, Diễm-ma-đô-già, Kim Cang Dạ-xoa, Tứ đại Minh vương vậy. Kỉnh vương có hoa sen trên Trí Hỏa Hàm Tự Cu-lợi-đà-la cao thập vạn do-tuần vậy, từ miệng tuôn ra hơi khói như hai vạn ức sấm nổ một thời kêu lên. Ngoại đạo ma vương xả ác nghi, tà chấp.”

Phật nói đà-ra-ni rằng: 

Nẵng mồ Tất để tất để Tô tất để Tất để già la la gia cu diễm sam Ma ma Tất lị A xà ma Tất để Ta bà ha. 

Chú này có oai lực trừ tất cả việc bất tường, hàng phục các ma vương. Nếu có người bị linh khí não hại, viết tên họ, dùng chú này tụng 21 biến, linh quỷ kia phút chốc thoạt nhiên bị thiêu cháy. Đoạn ngũ tân, tửu nhục, bất nhiễm phụ nữ uế chấp, nhất tâm tụng chú này, tất cả sở cầu quyết định được viên mãn.

Cây không đúng thời khiến phải nở hoa, bốn biển thành núi, Diệu Cao Sơn vương thành biển. Chú này có oai lực công đức như vậy. Đốt nước như dầu, xuyên tâm như cây vào nước, hết thảy tùy tâm cũng như Bạc-già-phạm. Cho nên ngài nói kệ rằng:

 

Kẻ sĩ vâng tu hành

Cũng như Bạc-già-phạm

Được tam-ma-địa trên

Cùng Bồ-tát đồng vị

Cu-lợi-già-la long

Xưng niệm danh tự kia

Hiện trừ bố ma chướng

Hậu sanh An Lạc quốc.

 

Phật nói kinh này, tất cả ác ma vương, chín mươi lăm đại Long vương đại hoan hỉ tín thọ phụng hành.

 

HếtGhi chú: Bản kinh Cu-lợi-già-la này chưa được Sa-môn Thích Viên Đức hiệu đính. Phật tử Nguyễn Minh Hoàng sưu tầm và chép lại từ bản thảo năm 1977.

---o0o---

Vi tính: Chúc Huy

Trình bày: Anna

Cập nhật: 01-09-2007

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

nguy cơ bệnh tim mạch từ thức uống anh sang phap hoa chua hong duc thơ 05 phan 1 song dối Tiếng chim mầu nhiệm Tiệc buffet chay thu được 8 tỉ xây chùa Mẹ tôi tu tanh quan am 1 nh Vòng tay của mẹ đạo phật có phải như bạn nghỉ Vu lan chuẩn bị bữa chay cho cả nhà uoc vi sao ta cu lam moi cach de co duoc tinh yeu chenh la i Cây chùm bao lạc tiên chữa mất ngủ luoc y tra va thien trong tinh than dai thua thien tìm hiểu tập quán cúng cô hồn hay lễ Ăn cơm thiền uống nước pháp Uống Tấm lưng còng bát chánh đạo con đường dẫn đến học Ăn chay Ăn trước gương giúp cải thiện vị Bệnh tiểu đường Diabetes Chế ngự hôn trầm và ngủ gục Giọt mồ hôi con trong lòng tay mẹ Tưởng niệm vị Tổ khai sơn trên 20 tự Nghĩa Ân sư Phòng chống bệnh cảm bằng thực phẩm Xác trà túi lọc có nhiều công dụng hay Quảng Trị Lễ giỗ tổ khai sơn tổ Yêu lắm nét chữ của con chuyện 10 năm ăn chay ở đó đây GiẠchư tôn đức giáo phẩm tưởng niệm Hương hoa đức hạnhdâng cúng Phật tát åº 04 phần 1 sống người có công đầu suy tôn lý công uẩn 22 dieu sau se giup cuoc song cua ban tro nen hanh đã già n Danh sách thực phẩm làm tăng nguy cơ ung Kiên tổ sư nơi có nhiều truyền thuyết vẫn chưa có dạy