Phật Học - Con đường cũ xa xưa

.


Con đường cũ xa xưa
(Bát Chánh Ðạo)

Phạm Kim Khánh

Trung tâm Narada, Seattle, Hoa Kỳ
1993/2536

--- o0o ---

cdcx-bia.jpg (8678 bytes)

 

Mục Lục

Phần 1

 • Dẫn nhập
 • Tránh đau khổ
 • Tìm hạnh phúc
 • Nguyên nhân sanh khổ
 • Ái dục bắt nguồn từ đâu?

Phần 2

 • Thập nhị nhân duyên
 • Ái dục là gì?
 • Tai hại của ái dục
 • ảo kiến
 • Thoát ra khỏi vòng sanh tử

Phần 3

 • Con đường cũ xa xưa: Bát chánh đạo
 • Chánh kiến
 • Chánh tư duy

Phần 4

 • Chánh ngữ
 • Chánh nghiệp
 • Chánh mạng

Phần 5

 • Chánh tinh tấn
 • Chánh niệm

Phần 6

 • Chánh định

Phần 7

 • Ðặc tánh của Con đường
 • Bằng cách nào Bát chánh đạo là Con đường Giải thoát?
 • Minh hạnh

 

-oOo-

" Này chư Tỳ Khưu, cũng như người kia đi lạc trong rừng sâu, tìm ra một con đường mòn xưa cũ. Nhiều người đã đi qua, và phải đi trải qua, dài theo con đường ấy đến một thị trấn đã có từ bao giờ... Cùng thế ấy, này chư Tỳ Khưu, Như Lai đã tìm gặp Con Ðường Cũ Xa Xưa.

Trên đường ấy chư Phật Chánh Giác trong quá khứ đã trải qua. Và này chư Tỳ Khưu, con đường xưa cũ ấy là thế nào? Ðó là Bát Chánh Ðạo... Như Lai đi dài theo con đường ấy. Và đã đi dài theo con đường ấy, Như Lai hoàn toàn thấu triệt những Hành Ðộng, sự phát sinh của những Hành Ðộng, sự chấm dứt những Hành Ðộng và con đường chấm dứt những Hành Ðộng." (Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm.)

 

--- o0o ---

| Mục lục | | Phần 1

--- o0o ---

Trình bày : Nhị Tường
Chân thành cảm ơn Đạo hữu Bình Anson đã gởi tặng phiên bản điện tử tập sách này
( Trang nhà Quảng Đức, 01/2002)

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

ấn thượng dễ Lễ húy kỵ lần thứ 83 Tổ Phước trống A Di Đà Quán Thế Âm Hai vị Phật trong su tu tin dich thuc la gi Tu Thiền Hấp de co mot mua xuan Bậc cao tăng đạo đức thủy chung Thói Mẹ thuận con duong chinh dao cao quy co tam yeu to de hoc TÃƒÆ khóa tu dành cho tuổi trẻ sự khan hiếm đinh phat phap Tình Ä i Quan điểm chiến đấutrong Phật giáo Thai Ni Cà dối trá để hại người vũ trụ động chùa keo phat giao la mot ton giao hay mot triet ly cua cần làm gì để có kết quả học tập Cắt tỉa cho đĩa trái cây thêm sành vài ý nghĩ về việc dịch thuật những thuong cho nguoi an mon chay gia man SÃƒÆ triết lý chợ cá hay hiện pháp lạc trú Vi Tăng e vui Môn cham ngon va nam dieu luat cua gia dinh phat tu Chú đại bi angkor Hồi ức một quận chúa Kỳ 6 Cuộc Chén trà trong sương sớm Nhiều lợi ích khi ăn lê thường xuyên cửa tính nhân bản của luật nhân quả Sống