Truyện Phật Giáo - Lòng Hiều Của Chim Anh Vũ


Trích: Phật Pháp

Thuở xưa, ở núi Tuyết Sơn có một con chim Oanh Vũ, cha mẹ đều mù, thường đi tìm trái cây thơm chín, dâng cha mẹ dùng. Lúc bấy giờ, có vị điền chủ mới cấy lúa bèn phát nguyện rằng: "Lúa tôi đây, xin nguyện cho chúng sanh ăn dùng". Chim Oanh Vũ thấy vị điền chủ phát tâm bố thí như vậy, bèn thường bay xuống lấy lúa cúng dường cha mẹ. Người điền chủ đi xem lúa, thấy loài chim loài sùng phá hại lúa, bèn nổi giận đặt lưới bắt được chim Oanh Vũ. Chim Oanh Vũ thưa vị điền chủ rằng: "Trước đây ông có lòng tốt bố thí nên tôi mới dám lấy của ông, sao lại đặt lưới bắt tôi?". Người điền chủ hỏi: "Ngươi lấy lúa làm gì?". Chim Oanh Vũ đáp: "Tôi có cha mẹ mù, nên phải lấy lúa cúng dường". Vị điền chủ nói rằng: "Từ nay về sau, ngươi cứ lấy lúa mà dùng, đừng e ngại gì cả". Loài súc sanh còn biết hiếu thuận với cha mẹ huống nữa là người.

Chim Oanh Vũ là tiền thân của Ðức Phật Thích Ca. Người điền chủ là tiền thân ông Xá Lợi Phất.

Hết

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

khẩu xà Thái sư Lê Văn Thịnh có hóa hổ giết Lễ húy nhật lần thứ 35 của cố sám hối và thiền quán cung nhu thien ha dot vang ma vay thoi vi nguoi ma tao nghiep ac thi chinh minh phai chiu hÃƒÆ Lòng tốt giúp quẠvạn dai Nhìn vào móng tay có thể biết tình Giới bồ tát 07 bardo và những thực tại khác Đại sư Kyabje Gelek Rinpoche viên tịch con nguoi van hoa d đừng vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng hạnh phúc là hết khổ đau đa tinh thần tuệ giác văn thù phần i niet ban 1 chua thanh luong một số suy nghĩ về văn hóa phật giáo con đường của tuổi trẻ o day Tình thầy Nuôi con bằng sữa mẹ vừa tốt vừa hạnh phục vụ chenh venh ghep lai Ngày xuân đọc loi lÃƒÆ i Đa dạng sắc màu ẩm thực chay dan sanh chùa global vipassana kỳ quan kiến trúc Nhà chi toi hoa vải ap dung loi phat day trong van de khung hoang kinh Tuệ giác vô thường Lời chúc nào cho mùa xuân này không nên đặt trẻ em vào đường cùng pháp và cái giống pháp mot nghi thuc tung kinh a di da viet nghia tổ phật