Truyện Phật Giáo - Vị Sa Di Giữ Giới

Xưa tại nước An Ðà có một vị Tỳ kheo sai một vị Sa Di đến nhà một cư sĩ lấy đồ ăn. Lúc bấy giờ cả nhà đi xem hội vắng, chỉ có một người con gái tuổi 16, nhan sắc đẹp đẽ ở nhà. Người con gái thấy vị Sa Di, tà tâm nổi lên, bèn cuối lạy vị Sa di và thưa rằng:

- Nhà của tôi tiền bạc rất nhiều, nếu Ngài chiều theo ý của tôi thời Ngài làm chủ cái nhà này, tôi nguyện xin cung cấp tất cả.

Vị Sa di suy nghĩ rằng:

- "Ta thà chịu bỏ thân mạng, quyết không phá cấm giới".

Nghĩ vậy bèn vào trong phòng, đóng cửa quỳ thẳng chấp tay phát nguyện rằng:

- "Tôi nguyện không bỏ Tam Bảo chánh giới, nguyện sanh vào nhà thanh tịnh dứt sạch mọi phiền não, thành đạt Chánh giác".

Phát nguyện xong bèn tự giận mà chết.

Vua trong nước nghe tin bèn tán thán cho rằng việc chưa từng có, bèn tự thân hành đến đảnh lễ trước vị Sa di, để thi hài trên xe báu, làm lễ cúng dường, rồi đem các thứ gỗ thơm làm giàn hỏa thiêu thân vị Sa di: "Xả thân giữ cấm giới".

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

hòa thượng thích tâm nguyện 1917 6 bất ổn sức khỏe ảnh hưởng xấu ba phap hanh cuu lay doi song voi biết vẠn Nhớ Tự mộc bản kinh phật chùa vĩnh nghiêm 1 2 3 ta đi ăn chay Húy sơ lược tiểu sử tổ sư minh Đăng quang Dẫu đệ thich một nữ tu đất cố đô chẠthan kho dau lung Bồ Khói bếp chiều qua đông hữu tu bi la phuong thuoc nhiem mau tinh Ngà dai 5 công dụng tuyệt vời của dầu dừa Tẩy cac Bún gạo xào chay áo hạ vàng Đổ xô ăn chay trong mùa Vu lan tá bà Ngó niệm hãy Vượt những hình ảnh đáng nhớ của trại hè niem tham nhũng quyền lực do không tin nhân hanh phuc chinh la su yen binh trong the gioi noi giai phap van nan cho bao luc gieo hat tuu tam xây lá ƒ thà n thượng Ä Ã huu