Truyện Phật Giáo - Vị Sa Di Giữ Giới

Xưa tại nước An Ðà có một vị Tỳ kheo sai một vị Sa Di đến nhà một cư sĩ lấy đồ ăn. Lúc bấy giờ cả nhà đi xem hội vắng, chỉ có một người con gái tuổi 16, nhan sắc đẹp đẽ ở nhà. Người con gái thấy vị Sa Di, tà tâm nổi lên, bèn cuối lạy vị Sa di và thưa rằng:

- Nhà của tôi tiền bạc rất nhiều, nếu Ngài chiều theo ý của tôi thời Ngài làm chủ cái nhà này, tôi nguyện xin cung cấp tất cả.

Vị Sa di suy nghĩ rằng:

- "Ta thà chịu bỏ thân mạng, quyết không phá cấm giới".

Nghĩ vậy bèn vào trong phòng, đóng cửa quỳ thẳng chấp tay phát nguyện rằng:

- "Tôi nguyện không bỏ Tam Bảo chánh giới, nguyện sanh vào nhà thanh tịnh dứt sạch mọi phiền não, thành đạt Chánh giác".

Phát nguyện xong bèn tự giận mà chết.

Vua trong nước nghe tin bèn tán thán cho rằng việc chưa từng có, bèn tự thân hành đến đảnh lễ trước vị Sa di, để thi hài trên xe báu, làm lễ cúng dường, rồi đem các thứ gỗ thơm làm giàn hỏa thiêu thân vị Sa di: "Xả thân giữ cấm giới".

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

ngọn lửa quảng Đức Tùy chua dieu de xin hay buoc ra khoi vong tron te nhat cua cuoc that tuyet voi khi bo thuong xuyen noi chuyen voi Trở lại trường xưa Cẩn những bữa cơm muộn Ăn chuối để giảm cân PhẠĐau Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức 1897 vai suy nghi ve khai niem giai thoat sanh tu Giç Bat nha tam kinh Ăn chay Ngà p hoẠt mở học gÃƒÆ phương tiện vào cửa tham thiền Nhá VÃƒÆ phat chÙa tảng đá có nặng không Chữa t không tức là sắc Lúc tá ³ chiec Môn đồ pháp quyến tưởng niệm cố Hành thiền Phật giáo tin benh tác dụng của chất xơ trong điều trị Nguyễn vĩnh Đủ chuyến