daklak 迴向 意思 大乘方等经典有哪几部 อธ ษฐานบารม xuan xa xu Cây sen cạn làm thuốc イス坐禅のすすめ huÇ 四比丘 ゆいじょごぎゃくひほうしょうぼう å é ç 五痛五燒意思 梁皇忏法事 tháng ngày yên cần làm gì khi người đang hấp hối và 佛子 Giới thiệu phương pháp chữa trị bệnh りんの音色 父母呼應勿緩 事例 อ ตาต จอส 墓の片付け 魂の引き上げ Ði nghi ve bai ke trong kinh kim cang que 佛教蓮花 chùa vạn phước phat tu tai gia voi su menh ho phap va hang phap 必使淫心身心具断 อธ ษฐานบารม 福慧圆满的究竟佛是怎样成呢 回向文 福智 visakha mẹ của migara æ æ Š 七五三 大阪 Quảng tai sao tha thu khong phai la lam cho nguoi khac tai sao tam chang duoc quy nhat khi niem phat 五観の偈 曹洞宗 住相 chang phap 경전 종류 천태종 대구동대사 도산스님 Giải mối oan khiên Đường huyết thế nào là bình thường 五戒十善 簡単便利 戒名授与 水戸 tích đức cho đời sau mới là điều nên Anh