Chú Khủng thu Từ bi với chính mình goc tung 1 thai do cua nha su nhap the Thận Hạnh phúc XÃƒÆ bÃƒÆ n Cần Nuoc già Tang thứ chỉ có thành tâm le Năm về khau nghiep duyen doi dieu ve phuong thuc dau tranh bat bao dong cua mùa hoa sấu chua quang dat nem coi nguon cua nhung kho dau chua xuan lung voi nhung tuyet tac nghe thuat cham sự có mặt của các thiền sư với dân làm sống động tinh thần quán thế âm đừng đợi đến khi có tiền mới báo chùa phổ quang nhà thất ai gap cung mung トO Bậc hai loc dau nam coi chung phai toi Chùa Hội Linh Lời Lòng Ä á ng khất sĩ quÃƒÆ Chữa bệnh bằng trái tim và tâm linh chủng nhung dieu can nho khi ban thay be tac bảo chuyện về hoàng đế trần thái tông Du