• Giác Ngộ - Có mặt trên cuộc đời này, ngay từ lúc bắt đầu biết suy nghĩ, chúng ta đã có niềm tin. Trước nhất, chúng ta tin vào cha mẹ, người thân, sau đó là thầy cô, những người dạy dỗ, những tấm gương thần tượng… Niềm tin thứ nhất của chúng ta là tin vào con người.
  • Hệ thống đồ thờ cúng Bát Tràng mang tên

hien người giàu có và cái bát mẻ cuoi nam như chướng Bông Phần 1 Viết Rối a mất sẽ ç Thất mau học phật dan chùa thiền lâm Kh L Ai niem but Gi廙 hiến vu lan tuoi phat gi bo bia học phÃp vẠPhúc đức ngam thập đại nguyện toan tieng b盻創 nghiep Cổ linh ứng hay nhiệm mầu Xương rồng cô tôi gai hoa và tin van minh noi cua thien tứ Bếp xuân gián lam the nao de co mot doi song tai gia an vui hanh Gom