tu luc moi thuc la tu các cảnh giới tái sinh giúp người trợ Vi t sẽ テス le tro ng dòng Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Nhật nang h y la manorhita Như Ä Æ Nhận kien bieu Chay minh vi Thuốc chống trầm cảm làm tăng nguy cơ on bắc Đầu năm du ngoạn nơi có tượng Phật Chua bắc tông bắt bắt đầu từ nơi đâu kinh a di bệnh âm có thật không bệnh hay đổ thừa bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng bố thí bố thí thế nào để lòng bình an bốn điểm cốt yếu trong phật giáo cuu bốn món tâm vô lượng bốn pháp hành tạo niềm vui hạnh phúc giai ma hien tuong nho ve tien kiep bốn phép lạ của ý bốn vô lượng tâm bồ bồ tát bồ tát thích quảng đức một huyền bồ tát thừa bồ tát và kẻ ngoại tình bổn phận của người xuất gia NGHIEP