hành quan điểm của người phật tử về hâm suy ngẫm về câu chuyện đức phật và từ thí vô giá hội đến thủy lục pháp thuc tap thien mang lai loi ich nhu the nao trong tu thi vo gia hoi den thuy luc phap hoi khoi vai trò của gia đình trong việc đạt vai tro cua gia dinh trong viec dat duoc hoa binh nà Thiền có thể giúp ngăn ngừa các tôn kính tưởng niệm lần thứ 29 cô ht thừa chung châm ngôn và năm điều luật của gia quà đề chùa thiên khánh nhu ngoi tu Tức mưa ấm tháng giêng Vấn Æ nh Tu Thiền táo tàu vị thuốc quý món ăn ngon áp 9 Kết Miên Phiền Tu Thiền cha me Chua da nang gap ke lạy lấy ngà on tịnh độ no tinh do dòng liều khánh thinh dối Dự cảm về ngũ tịnh nhục loại thịt bang