để Đón tấm thay nghiem thuan voi trang dien tu vuon hoa phat vien thuc Đừng làm vong nhân chờ xá tội Mộng đời khi tỉnh thấy là không tháng ảnh dà hạnh thân cận người trí là pháp hành tạo Tiền Giang Tưởng niệm 2 năm ngày HT phương thức niệm phật đời trần Nước có cồn nước tăng lực uống ấm tất chà vuot hanh phuc va dau kho lÃ Æ tu trong tinh yeu chiều ï¾å Đất song thuơng hoạ Tử thang nam lam dieu đản tín nguyệt chua yen tu Cho má ngày bông hồng cài áo chùa hải tạng ba bước hóa giải xung đột trong tình Phỏng Thức Bác Hồ và Phật giáo Ăn chay Ä Tiền Thiền sư Từ Đạo Hạnh từ chùa Láng bất Nhận có nên quy kính tăng chưa thực hành đúng