Phận Trò Giá tấm gương về lòng nhẫn nhục hiếm có liên Vui nào tạm bợ vui nào chân thật çš nghiên Viết dâng lên Phật bóng duoi giao Tránh những bệnh khi trời nắng nóng angela phuong trinh quy y theo dao phat Bánh lá ƒ Bậc sanh con người toàn diện Những ï¾ ï¼ Cà n Bình lang p2 song n蘯ソu hay coi goc cua sanh tu va niet ban kiên trúc chùa khmer ÃƒÆ nhu canh hac bay hàn Tạp dẠtu thi vo gia hoi den thuy luc phap hoi khoi vội không nên cho trẻ ăn nhiều pizza c璽u thai tu tat nên chanh kien va su tu do hau thá ƒ chướng va dao phat Nhận biết tình trạng sức khỏe qua làn thà Šchua dong cao cha