• Đối với hàng Tỳ khưu và Tỳ khưu ni, giới cấm uống rượu được đề cập trong phần các giới Pacittiya Ba dật đề Đơn đọa, Ưng đối trị , trong Luật Nam truyền lẫn Bắc truyền

Đồng Tháp Nhập tháp kim quan cố ung pho mot cach chanh niem voi chu nghia khung bo chú 横浜 公園墓地 唐朝的慧能大师 thực ペット僧侶派遣 仙台 gột ト妥 人形供養 大阪 郵送 Canh thập cẩm nấu chua cay 地风升 Giç Cung tim phuong phap thien khi tam giup giai toa stress บทสวด 人生是 旅程 風景 一真法界 cau chuyen ve chang thanh nien phap sang viet nam ai cung co mot thoi tuoi tre sen 般若心経 読み方 区切り 福生市永代供養 Ç 八吉祥 五痛五燒意思 Ä Æ 根本顶定 否卦 淨界法師書籍 Đố kỵ 心经全文下载 Þ 梵僧又说 我们五人中 仏壇 おしゃれ 飾り方 五十三參鈔諦 โภชปร ตร dao luc cua bac giac ngo 緣境發心 觀想書 文殊菩薩心咒 Bì cuốn chay thư già o 加持是什么意思 tiến 一息十念 Bến sông vàng Thận co nen uong ruou khong