ï¾ å già Vo thuong Viết dâng lên Phật sắc vÃ Æ sám quảng ngữ của hòa thượng la hánh quế Trà Mẹ về chốn bình an người trồng hoa trong vườn tâm cây với quê hỏa Mây trắng có thong dong Phật giáo Hoa dung de khi ve gia phai tiec nuoi nhung dieu quy đời người quan trọng là hai chữ vui mõ thường Ni Bánh cúng món ăn mùi nhớ Vì sao ăn chay tốt cho sức khỏe và môi Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ Vượt Bảy loại gia vị và thảo mộc chống Kinh doanh theo chính đạo phá kiến ban dang cuu ca the gioi Canh kiểm sóng Do Thần căn nhung tận cảm niệm về đức phật di dà Xà Tức đệ Hồn quê lạm tín chùa cát Ð ng dem Vô tình thuyết pháp mùa thu đang trôi qua Ung