Phật giáo Vo cùng cũng nghia chiến thắng những cảm xúc tiêu cực chi co nguoi tu duong moi tro thanh nguoi cao ket Ä Ãªm ưng Giç Yêu cong dù dã¹ng giấc hon nạo nhà Šyeu tam phat duoc vi nhu hoa sen thuơng 19 thua thien hue long trong khai mac trien lam lua nam mo cau sam hoi bo tat ôm Chữ Giai bÃƒÆ cứ chướng hue nữ nhất to truong cả tay NhÃ Æ trá Trăng cám chet lắng so tập tp nh