• Ngài Huyền Trang 599 664 là một học giả và là Giáo thọ sư Phật học nổi tiếng vào thế kỷ thứ VII tại Trung Hoa Ông ta sinh tại Lạc Dương tỉnh Hồ Nam Huyền Trang bắt đầu học về giáo lý nhà Phật từ tuổi lúc 13 tại chùa của Ngài Tsing tu trong thành Lạc

テ truyền Tấm Tờ nhÃƒÆ nhà Huy Giòn Thương thiç ï¾ ï¼ già giẠhỡi phật giáo ngẫm về vu lan sống chậm lại để yêu quang nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới thích nháº Ä Ã³n ï¾ nhá Vị pháp vong thân Thánh tử đạo Thích hiếu hoc phat nhận tuong đèn Ăn Chay Ăn chay giúp nhân duyên anh đến với phim phật nhân duyên vì sao có sắc đẹp nhân nhớ về thi sĩ bùi giáng và những nhân quả cao Cà ri chay nhã æ Chốn bình an Mà Nhà giå nhムNguyên bớt Mùa mưa cuoc doi cua ngai huyen trang