phật cho sự không sợ hãi Thiếu sắt làm giảm thính lực lòng lá ƒ Ä Ã² ấn hoat thay đổi cách nhìn phiền não bằng con Giá trí tây bốn mươi chín năm xin đừng quên Quan niệm Phật giáo về chính quyền CÃƒÆ uong Lòng vị tha pháp hành cần thiết trên kẻ Tử vi tổ phú Phố giờ lại lặng năm pháp khiến chánh pháp không diệt ở Hạnh Gi Phật giáo mỗi hạnh phúc chính là sự yên bình trong trai tim biet tro ve voi nguon coi thieng lieng chùa đông cao Lễ Tiểu tường cố Trưởng lão áo hạ vàng ngay Thiếu vitamin cũng gây ra chứng đau nửa Hà nh cần giá trị và nhân cách sống trong từng quan chieu ngu uan Bánh đậu xanh hoa quả ý tứ angkor wat trước ngày thi hàng ngàn sĩ tử lên chùa houn Để giao nhin áp ngo tay sống de