• Y phục của các tăng, ni theo đạo Phật có nhiều tên gọi như pháp phục, pháp y, hoại nạp phục, hoại sắc phục, ứng pháp diệu phục, liên hoa phục, giải thoát phục, giải thoát tràng tướng phục, xuất thế phục, ly trần phục, vô cấu phục, cà sa

妙蓮老和尚 พนะปาฏ โมกข 機十心 Niệm khúc mưa 修道 吾有正法眼藏 惨重 cổ tiểu sử thiền sư thích duy lực nhà truyền giáo nổi tiếng ở mã lai tt khuyen 加持 Tiểu 既濟卦 rộng khÒ 禅诗精选 neu 無分別智 Việc của năm cũ qua đi Vu lan nhớ mẹ 三身 Chính sách nội trị Tưởng nhớ Ni trưởng Thích nữ Diệu トo Vận Ð Ð Ð 白骨观 危险性 사념처 nhẫn nhục thế nào cho chính đáng Đi chùa lễ Phật Quan qua cám 西南卦 Gánh lá dong chợ Tết đẻ an chay 一仏両祖 読み方 若我說天地 Ăn chay đúng cách ï¾ å võ o Chuyện thiền sư thi sỹ thật thà nổi giải doi net ve y phuc cua phat giao viet nam