• Lại nhớ quá trình gian nan tìm đạo, sự tư duy quyết liệt và nghiêm cẩn của Đức Phật để cuối cùng giác ngộ được chân lý, trong đó có quy luật nhân quả Đời ta do ta tạo dựng và thọ nhận hậu quả việc mình làm, ý mình nghĩ, lời mình nói, không có gì là hư kh

nhà sư triển VÃ ngưng buÓn con duong cuu kho chung sanh la triec san cham dut tang gia va luc hoa Mùng 1 Tết giua êm tuyệt テス Chạm trước пѕѓ vị đạo sư tối thượng hÑi mÑi bất mấy độ duyên lành Phát thien Ò sách Tam ça giáo lý duyên khởi Trái æ niem tin mu quang xay ra tu cac le hoi dao duc ve su kiem che Cồn tang le cua nguoi viet duoi goc nhin phat giao chú tiểu mối liên hệ giữa thầy và trò ngoi chua dep tren dao ly son nguyen Tình thien va hau hien Dăm CÒn điều ước giản đơn người thắp sáng tương lai cho trẻ em gieo trong hat giong bo thi nguyễn hữu kha Cười thành tiếng tốt cho trí nhớ CHA tuong so ha vầng ngam lai de lon len