• Nếu số phận do con người tạo ra, thì cũng sẽ do con người thay đổi nó Nhưng quả thật, trong cuộc sống này, con người như bước vào đường ranh xe lửa đã định sẵn cho mình mà không hề hay biết Đường ranh ấy do những thói quen, những ham muốn mà ta đã huân

否卦 chướng 人形供養 大阪 郵送 寺院 Visakha 人生七苦 khÕ trÃƒÆ ç 皈依的意思 Xa 心中有佛 梵僧又说 我们五人中 陀羅尼被 大型印花 trì tỉnh dậy đi thôi lat mét Tưởng niệm Đức Đệ nhị Pháp chủ Cơn mưa đầu mùa Kh cha ơi chỉ năm phút nữa thôi dao phat 慧能 yeu dat và long tu va nhan Hấp thu quá ít muối cũng gây hại 凡所有相皆是虛妄 若見諸相非相 chuong ii phat giao sau thoi hai ba trung 所住而生其心 佛教典籍的數位化結集 Trái mot nen huong long tien dua huong linh nghe si kim khi nang prop kim chinh ta la chu quyet dinh cuoc doi minh rung dai thu dan kho miền trung ơi xin gửi gắm chút yêu 築地本願寺 盆踊り song trong tinh thuc Đã có thuốc ngăn ngừa đau nửa tìm hiểu về 5 phương tiện pháp môn niết phong 修妬路 真言宗金毘羅権現法要 vai suy nghi ve quan niem dinh menh va phat giao