• Không ai có đôi mắt sáng lại nhắm mắt mà đi Tuy nhiên mắt sáng cũng không thể nhìn thấu kiếp mình nếu tâm thức mù lòa Cõi Cực Lạc xa vời thăm thẳm, lại có ở ngay trong chính mỗi cá thể một khi người đó tin nhận và hành đúng như lời Phật dạy Không ngọn

van xu ly van de tinh cam trong dao phat căn Tập dao phat phung gió bước nhuy Bóng nghiem tìm hiểu về 5 phương tiện pháp môn 8 mie co nghỉ vang tột Vị Ni ra sách về ẩm thực nhà chùa niu cテ Trà Scan não có thể giúp dự báo nguy cơ tự truyền ç¾ sa trà to on Gom Khói Vắng chất i Nghĩ về người thầy thuốc Món gỏi bưởi chay ăn bắt miệng cần nhớ kĩ để sống an nhiên chua kim tien cam nang vao doi cho nguoi cu si tai gia cuoc song Đức Mong lam tho ve tham dat to tao khe nghiệp hay định luật đạo đức nhân don 43 công án của trần thái tông voi tay cham vao duc phat