• Phần lớn các nhà học giả cho rằng, Phật giáo Nguyên thủy là thời kỳ tính từ sau khi đức Phật thành đạo cho đến khi Phật giáo chưa chia rẽ, tăng già vẫn còn hòa hợp thanh tịnh Thật ra ở thời này, kinh điển Phật giáo chưa kết tập thành văn tự, Phật pháp đư

Trá Ÿ Hạnh phúc tháng chà cánh thien la biet cach lam chu than khau y thú NhÃÆ chữa CÒn Giå Ã Æ Xuân đẻ trở Khói Công hạnh vo thuong thi盻 Cha tôi tuc thiền nguyen lang ngam ky quan phat giaoco xua bac nhat the nhÄ vẠn Làm Chua giï cam phÃp 4 lời khuyên cho người lười tập thể Ä Ãªm An nhiên giữa vùng xung đột Ç mười điều tạo ra công đức và phước tuyết bến thời gian sự 5 xử Thành hạnh phúc của đời người làm gì khi chúng ta gặp thị phi an chay nỗi tam thuc Tờ lịch cuối năm BÃÆn y nghia sam hoi trong kinh dien phat giao nguyen