Luận giải Phật giáo - Trung Luận.

 

.

 

TRUNG LUẬN (MADHYAMAKAKÀRIKÀ )

Tác giả: Bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna)
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Thích Viên Lý

---o0o---

MỤC LỤC

Trung luận quyển thứ nhất

Phẩm thứ  nhất: Quán nhân duyên

Phẩm thứ  hai: Quán sát sự chuyển động  và sự không chuyển động (Quán sát Sự Ðến Ði)

Phẩm thứ ba: Quán Lục tình

Phẩm thứ tư: Quán Năm Ấm

Phẩm thứ năm: Quán Lục Chủng (Ðịa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, Thức)

Phẩm thứ sáu: Quán Ái dục và Kẻ tham nhiễm ái dục

 

Trung luận quyển thứ hai

Phẩm thứ  bảy: Quán sát ba tướng(* Pháp hữu vi có ba tướng: Sanh, Trụ và Diệt)

Phẩm thứ  tám: Quán tác và tác giả (*Tác: tác nghiệp, nghiệp được tạo; Tác giả: người tạo nghiệp)

Phẩm thứ  chín: Quán sát Bản Trụ (*Bản Trụ là một tên gọi khác của Thần Ngã)

Phẩm thứ  mười: Quán Lửa và Nhiên liệu

Phẩm thứ  mười một: Quán sát Bản tế(*Trong tiếng Phạn Pùrvàpara-koti-parĩksa có nghĩa Biên Tế Trước Sau)

Phẩm thứ  mười hai: Quán sát về sự thống khổ

Phẩm thứ  mười ba: Quán sát Các hành

Phẩm thứ  mười bốn: Quán sát sự hòa hợp

 

Trung luận quyển thứ ba

Phẩm thứ  mười lăm: Quán Hữu vô

Phẩm thứ  mười sáu: Quán sát về sự trói buộc và giải thoát

Phẩm thứ  mười bảy: Quán sát về Nghiệp

Phẩm thứ  mười tám: Quán Pháp (Àtma-parĩksà)

Phẩm thứ  mười chín: Quán thời gian

Phẩm thứ  hai mươi: Quán sát nhân và quả

Phẩm thứ  hai mươi mốt: Quán sát về sự sinh thành và hoại diệt

 

Trung luận quyển thứ tư

Phẩm thứ  hai mươi hai: Quán sát Đức Như Lai

Phẩm thứ  hai mươi ba: Quán sát điên đảo

Phẩm thứ  hai mươi bốn: Quán sát Tứ đế (Bốn Chân Lý, Bốn Sự Thật)

Phẩm thứ  hai mươi lăm: Quán sát Niết Bàn

Phẩm thứ  hai mươi sáu: Quán mười hai nhân duyên

Phẩm thứ  hai mươi bảy: Quán sát về những tà kiến 

---o0o---

[ Mục Lục ] [ Quyển thứ nhất ]

[Quyển thứ hai ] [Quyển thứ ba] [Quyển thứ tư]

---o0o---

Source : Thư Viện Hoa Sen
---o0o---

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật : 01-01-2003

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

giam stress về thời gian vua lý thái tổ đăng quang thương gọi tinh xa ngoc vien Ai không nên thức khuya xem bóng đá tong quan ve quan dinh phan 2 tu cái miệng là tu hơn nửa đời người tu di keo tre lo xuan thi tuoi tre voi long tu bi vi sao chung ta so toi phuoc Nhân quả Gương sen chữa tiểu đường Tỳ Sa Môn Thiên Vương Sóc Thiên Vương ăn lành thay nếu được là học trò của Lễ húy nhật lần thứ 16 cố Đại lão Lời thề giữa rừng thiêng Thiếu vitamin D gây ra nhiều bệnh ac cung ram chua linh ung hãy sống 365 ngày trọn vẹn cùng chữ hon soi va loi noi chuong v phat giao duoi 3 trieu dai chu kính cafe khoang cach giua ly thuyet va thuc hanh nghi thức khai thị vong linh và sám hối ba 18 bài học đắt giá giúp bạn tồn tại con quy vo thuong Ni giới Khất sĩ tưởng niệm cố nghĩa minh ni tự vấn đề hôn nhân theo quan điểm phật nuoc co y nghia gi những bài học quý giá từ cuốn sách ho quynh huong an chay va ngoi thien giup toi dep ho tro Ăn ngũ cốc nguyên hạt giúp sống lâu tinh yeu hoan hao la luc chung ta tim dung phat giao Cuộc vận động chống chế độ Ngô muon Gánh học phật Thể dục tốt cho người béo phì bị Ống giã trầu của nội dao phat la dao cua con nguoi thay thich thien thuan chưa Ăn chay có thiếu máu